دستگاه بسته بندی چهار توزین پنوماتیک بهفر ماشین

اﺑﻌﺎد : ﻃﻮل 150 ، ﻋﺮض 130، ارﺗﻔﺎع 245 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

ﺑﺮق ﻣﺼـــــﺮﻓﯽ : 2.5 ﮐﯿـــــﻠﻮوات ﺗﮑـــﻔﺎز 220 وﻟﺖ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : 20اﻟﯽ 30 ﺑﺴــــﺘﻪ در دﻗﯿـــﻘﻪ

وزن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ : 20 اﻟﯽ 2000 ﮔــــــﺮم

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دو ﺗﻮزﯾﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ PLC ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻨـﻮ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ HMI و … ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻮاد ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧـــﻮاع ﺣﺒـﻮﺑﺎت ﻏﻼت، ﺧﺸﮑﺒﺎر ، ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ

ﻧﻤﮏ ﺗﺨﻤﻪ، ﭘﺴﺘﻪ، ﮐﺸﻤـﺶ ﭼﺎي ﻣــﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻟﻔﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﻟﻔﺎف ﺳﻠﻔﻮﻧﯽ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ، ﺗﺮﺳﺒﺎﻓﻮن ﺻﺪﻓﯽ ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم و اﮐﺜﺮ ﻟﻔﺎف ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

ساخت دستگاه

تحویل با نظارت مشتری

نصب، راه اندازی و آموزش

گارانتی و خدمات پس از فروش

جهت مشاوره یا استعلام قیمت تماس بگیرید

سر فصل ها

اﺑﻌﺎد : ﻃﻮل 150 ، ﻋﺮض 130، ارﺗﻔﺎع 245 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

ﺑﺮق ﻣﺼـــــﺮﻓﯽ : 2.5 ﮐﯿـــــﻠﻮوات ﺗﮑـــﻔﺎز 220 وﻟﺖ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : 20اﻟﯽ 30 ﺑﺴــــﺘﻪ در دﻗﯿـــﻘﻪ

وزن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ : 20 اﻟﯽ 2000 ﮔــــــﺮم

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دو ﺗﻮزﯾﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ PLC ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻨـﻮ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ HMI و … ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻮاد ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧـــﻮاع ﺣﺒـﻮﺑﺎت ﻏﻼت، ﺧﺸﮑﺒﺎر ، ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ

ﻧﻤﮏ ﺗﺨﻤﻪ، ﭘﺴﺘﻪ، ﮐﺸﻤـﺶ ﭼﺎي ﻣــﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻟﻔﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﻟﻔﺎف ﺳﻠﻔﻮﻧﯽ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ، ﺗﺮﺳﺒﺎﻓﻮن ﺻﺪﻓﯽ ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم و اﮐﺜﺮ ﻟﻔﺎف ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 150 × 130 × 245 سانتیمتر
برق مصرفی

2.5 ﮐﯿـــــﻠﻮوات ﺗﮑـــﻔﺎز 220 وﻟﺖ

سرعت کارکرد دستگاه

20اﻟﯽ 30 ﺑﺴــــﺘﻪ در دﻗﯿـــﻘﻪ

وزن بسته بندی ها

20 اﻟﯽ 2000 ﮔــــــﺮم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه بسته بندی چهار توزین پنوماتیک بهفر ماشین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس باما